• 2003-nji ýylda
  “Rongsheng Refractory Co., Ltd.” döredildi
 • 2007-nji ýylda
  “RS Refractory” zawod meýdanyny giňeltdi we baýlaşdyrylan önümler kategoriýasyny, önümler bäş pudagy öz içine alýar: metallurgiýa, gurluşyk materiallary, reňkli metallar, himiýa we elektrik stansiýasy.
 • 2009-njy ýylda
  Meşhur elektron telekeçilik kompaniýasy Alibaba bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýuň, içerki we daşary ýurtly elektron telekeçilik başlaýar.
 • 2011-nji ýylda
  Kompaniýanyň ady resmi taýdan “Zhengzhou Rongsheng Refractory Co. Ltd.” -e üýtgedildi we üç dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli berdi.
 • 2012-nji ýylda
  Tehniki gözleg we ösüş, öňdebaryjy refraktor y material fiziohimiki indeksleri barlamak enjamlary we standartlaşdyrylan laboratoriýa bilen döredilýär.
 • 2013-nji ýylda
  Internet + ösüş strategiýasyna, internet + satuw re iniminde kanal energiýasyna işjeň jogap beriň. Çekişme önümleri Wýetnam, Günorta Koreýa, Japanaponiýa we ş.m. eksport edilýär.
 • 2014-nji ýylda
  Bir guşak, bir ýol ösüş strategiýasy, daşary ýurt bazaryny işjeň giňeltmek, meşhur halkara E-biznes platforma kompaniýasy: Google, Yandex we ş.m. bilen strategiki hyzmatdaşlyga başlaň.
 • 2015-nji ýylda
  Günorta-gündogar Aziýa bazaryndan güýçli peýdalanmak, Wýetnam şahamçasy we daşary ýurt ammary döredildi, Henan Huanyang kärhanasy Co., Ltd.
 • 2016-njy ýylda
  Jemgyýetçilik peýdasy barada alada edýän kärhananyň abraýyny alyň. Eastakyn Gündogar bazaryndan işjeň peýdalanmak, Dubaý şahamçasy döredildi.
 • 2017-nji ýylda
  “RongSheng Engineering Co., Ltd.” döredildi. Germaniýanyň şahamçasy döredildi, çydamly önümler 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.
 • 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda
  “ZhengZhou Rongsheng Import Export Co., Ltd.” döredildi. 2018-nji ýylyň dekabrynda Zhengzhou Rongsheng Enterprise Group döredildi.
 • 2019-njy ýylyň maý aýynda
  “Rongsheng Xinwei New Material Co., Ltd.” döredildi.